• info@neualbaitaritza.eus
 • 943.160.675
 • 665.741.327 (Whatsapp)
 • 665.741.327 (Larrialdiak)
 • Lege-informazioa

  Atal honetan, webgune honetara sartzeko eta hura erabiltzeko baldintzei buruzko informazioa jasotzen da, erabiltzaileak ezagutu beharrekoa, Informazioaren Gizartearen Zerbitzuei eta Merkataritza Elektronikoari buruzko 34/2002 Legean aurreikusitako ondorioetarako.

  • Titularra: IRATI APALATEGI ALFONSO (IRATI albaitaritza klinika)
  • IFK: 72470986X
  • Sozietatearen helbidea: c /. Avda. Nafarroa 1, behea 20200 BEASAIN-GIPUZKOA
  • Helbide elektronikoa: ecoirati@hotmail.com
  • Telefonoa: 943160675
  • Erregistro-datuak: ss-00594

  Webgunera sartzeko baldintzak

  Web-orri hau erabiltzeak erabiltzaile-izaera ematen dio hori egiten duenari, eta berekin dakar lege-ohar honetan jasotako baldintza guztiak onartzea. Erabiltzaileak web honetan sartzen den bakoitzean irakurri beharko ditu baldintza horiek, aurrerantzean aldatu egin baitaitezke. Web-orri honetako alderdi batzuk, beren espezialitateagatik, lege-ohar hau ordeztu, osatu edo alda dezaketen baldintza edo arau partikularren mende egon daitezke, eta, beraz, horiek erabiltzen edo eskuratzen dituen erabiltzaileak ere onartu behar ditu.

  Web orria eta edukiak behar bezala erabiltzeko betebeharra

  Web honetako eduki guztiak (testuak, argazkiak, grafikoak, irudiak, teknologia, softwarea, linkak, ikus-entzunezko edo soinuzko edukiak, diseinu grafikoa, iturburu-kodea, etab.), markak eta gainerako zeinu bereizgarriak IRATI APALATEGI ALFONSOren (IRATI albaitaritza klinika) edo hirugarrenen jabetzakoak dira, eta Erabiltzaileak ez du horien gaineko eskubiderik eskuratzen Web hau erabiltze hutsagatik.
  Erabiltzaileak ez ditu erabili behar: a) Web honetako edukiak erreproduzitu, kopiatu, banatu, hirugarrenen eskura jarri, publikoki komunikatu, eraldatu edo aldatu, legean aurreikusitako kasuetan edo eskubide horien jabeak edo titularrak berariaz baimendutako kasuetan izan ezik; b) Web honetan dauden softwarea, irudiak, bideoak edo datu-baseak erabilera pribaturako erreproduzitu edo kopiatu beharko ditu, bai eta erreprodukzio hori hirugarrenen eskura jarri edo horien edukiak jendaurrean jarri beharko ditu.

  Web orri hauetatik estekak sartu nahi dituen erabiltzaileak baldintza hauek bete beharko ditu:
  A) esteka home page-arekin soilik lotuko da, eta ezin izango da inola ere erreproduzitu.
  B) ezin izango da web gunea inguratzen duen framerik edo markorik ezarri, ez eta Interneteko beste helbide batzuen bidez edo web honetatik kanpoko edukiekin batera ikusteko aukera ematen duenik ere, Erabiltzaileengan zerbitzuaren jatorriari edo haren edukiari buruzko errakuntza edo nahasmendua sortzeko, alderatzeko edo imitazio desleiala egiteko, IRATI Apalategiren izen ona, marka eta prestigioa aprobetxatzeko, edo IRATI Apalategiren (beste albaitaritza lege batek debekatua) aprobetxatzeko.
  C) esteka egiten duen orrialdetik ezin izango da inolako adierazpen faltsurik edo zehaztugaberik egin erakundeari buruz edo haren produktu eta zerbitzuen kalitateari buruz.
  D) Bidaltzaileak ezin izango du erakundearen marka edo bestelako zeinu bereizgarririk erabili bere web orriaren barruan, legeak baimentzen dituen edo webgunearen titularrak berariaz baimentzen dituen kasuetan izan ezik.
  E) estekak ezartzen duen orriak indarreko legedia bete beharko du, eta ezin izango du eduki legez kontrako edukirik, eduki kaltegarririk, moralaren eta ohitura onen kontrakorik, Irati Apalategi Alfonsok (IRATI albaitaritza klinika) igorlearen ideia, adierazpen edo jarduketei edo erakundeak garatutako jarduerari dagokionez desegokiak direnei buruzko ideia faltsua sortzen duenik edo eragin dezakeenik, edukiak eta esteka oro har kontuan hartuta.

  Erabiltzailearen erantzukizuna

  IRATI APALATEGI ALFONSO (IRATI albaitaritza klinika) ez da arduratzen Web honetan programa maltzurrik edo beste edozein elementu informatiko kaltegarririk ez dagoela kontrolatzeaz. Erabiltzaileari dagokio, nolanahi ere, elementu horiek detektatzeko eta desinfektatzeko tresna egokiak izatea. Horren arabera, webgunearen titularrak ez du bere gain hartuko web honetara sartzean ekipo informatikoei eragindako kalteen erantzukizunik. Era berean, ez da Erabiltzaileei eragindako kalteen erantzule izango, baldin eta kalte horiek Web honen zerbitzua eteten duten telekomunikazio-sareetako akatsen edo deskonexioen ondorio badira.

  Web orriko eduki guztiak, hau da, adierazpen ez-mugatzaile gisa ulertuta, testu, dokumentu, argazki, marrazki, irudi, ikono, irudikapen grafiko, ikus-entzunezko edo soinuzko eduki, diseinu grafiko eta iturburu-kode, marka, izen komertzial edo bestelako zeinu bereizgarri guztiak IRATI APALATEGI ALFONSO (IRATI albaitaritza klinika) edo hirugarrenen titulartasun esklusibokoak dira (hau da, lizentziadun titularrek eta industria-titularrek babesten dituzte).

  Erabiltzaileek web-orrialdeko edukiak eskuratzeak ez die inolako eskubiderik eta titulartasunik ematen.

  Hertsiki debekatuta dago atal honetan aipatutako webguneko informazioa edo elementuak ustiatzea, erreproduzitzea, banatzea, aldatzea, jendaurrean jakinaraztea, lagatzea edo eraldatzea, edo zabaltzeko beste edozein modu, aldez aurretik eta berariaz baimendu gabeko edozein euskarri eta bitartekoren bidez. Web orri honen edukia erabiltzailearen terminalean deskargatu ahal izango da soilik erabilera pribaturako bada eta inolako helburu komertzialik gabe.

  Eskubide horietako edozein urratuz gero, baldintza hauek eta/edo Jabetza Industrialari eta Intelektualari buruzko legeak urra daitezke. IRATI APALATEGI ALFONSOk (IRATI albaitaritza klinika) eskubidea du web gune honen jabetza intelektual eta/edo industrialaren eskubideak, informazioa edo edukiak urratzen dituzten erabiltzaileen aurka dagozkion legezko ekintzak gauzatzeko.

  Erakundearen erantzukizunak

  Web honek erabiltzaileari Interneteko beste orri batzuetara sartzeko aukera ematen dioten estekak izan ditzake. Kasu horietan, IRATI APALATEGI ALFONSO (IRATI albaitaritza klinika) izango da esteken bidez ematen diren edukien eta zerbitzuen arduraduna, haien ez-zilegitasuna ezagutzen duenean eta modu arduratsuan desaktibatu ez dituenean. Erabiltzaile batek uste badu eduki ez-zilegiak edo desegokiak dituen esteka bat dagoela, horren berri eman ahal izango digu, baina horrek ez du esan nahi esteka hori kendu behar duenik. Webgunearen titularrak ez ditu beti ezagutzen esteken edukiak eta zerbitzuak, eta, beraz, ez du erantzukizunik hartzen haien kalitate faltak, deseguneratzeak, erabilezintasunak, akatsak, erabilgarritasunik ezak edo legezkotasunik ezak eragindako kalteengatik, eta ez die erantzuten egindako adierazpenei edo horien bidez emandako eduki edo zerbitzuei, salbu eta zerbitzu horiek ematearen zuzeneko erantzukizuna duenean.

  Erabiltzaileak konpromisoa hartzen du webgune hau behar bezala erabiltzeko, legearekin, lege-ohar honekin eta, hala badagokio, aplikatu beharreko gainerako baldintza, erregelamendu eta jarraibideekin bat etorriz. Erabiltzaileak betebehar horiek ez betetzeagatik sor daitezkeen kalte edo galeren erantzukizuna izango du IRATI APALATEGI ALFONSO (IRATI albaitaritza klinika) eta hirugarrenen aurrean.

  Aplikatu beharreko legeria

  Lege-ohar hau Espainiako Legeak arautzen du alderdi guzti-guztietan.
  Webgune honetako zerbitzuaren prestazioak eta erabilera-baldintza hauek Espainiako Legearen arabera arautzen dira.

  NEU ALBAITARITZA

   

  • ORDUTEGIA

   • astelehenetik ostegunera 9.00-19.30
   • ostiraletan 9.00-18.00
   • larunbatetan 10.00-13.30
  • HARREMANA

   • Nafarroa etorbidea 1, behea, 20200, Beasain (Gipuzkoa)
   • 943.160.675 (Klinika)
   • 665.741.327 (Whatsapp)
   • 665.741.327 (Larrialdiak)
   • info@neualbaitaritza.eus